Dostęp do
infrastruktury


Monitorowany i kontrolowany dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej
zapewnia wymagane standardy wykonywania prac technicznych
oraz stosowanie dopuszczonych materiałów i technologii prowadzenia robót
co zapewnia wymaganą jakość i bezpieczeństwo usług dostarczanych
Klientom obsługiwanym przez wszystkich Operatorów telekomunikacyjnych
korzystających z zasobów Orange Polska

Operatorzy

Operatorzy Alternatywni

Jednostki samorządu terytorialnego

Inwestorzy

Inwestorzy

Uczestnicy procesu budowlanego