Orange Polska jako pierwszy operator w kraju uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 22301:2012 – System Zarządzania Ciągłością Działania w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa.

Zdobyty certyfikat świadczy o skuteczności opracowanych procedur, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa krytycznych procesów biznesowych. To ważna informacja dla wszystkich klientów, a w szczególności dla rynku biznesowego, który korzysta z rozwiązań profesjonalnych Orange, takich jak np. usługi wsparcia informatycznego, data center czy platformy chmurowe.

Certyfikat ISO 22301:2012 jest przyznawany przez niezależną instytucję British Standards Institution na podstawie audytu i oceny efektywności funkcjonowania poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa.

Jest międzynarodową normą stanowiącą wymagania dla ustanowienia i zarządzania efektywnym systemem zarządzania ciągłością biznesu (BCMS).

Działania, które podejmujemy, aby zabezpieczyć ciągłość kluczowych procesów i usług, służą zapobieganiu wystąpienia sytuacji awaryjnej. Stale doskonalimy systemy bezpieczeństwa, posiadamy wysoko wyspecjalizowane zespoły nadzoru sieci i IT odpowiadające za wczesne wykrycie incydentów oraz utrzymujące gotowość do natychmiastowej reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Pobierz certyfikat ISO 22301:2012:

w wersji polskiej w wersji angielskiej