W Orange Polska funkcjonuje specjalistyczne laboratorium pomiarowe, wspierające monitorowanie jakości naszego biznesu. Laboratorium prowadzi niezmiernie rzadko podejmowaną wśród operatorów telekomunikacyjnych działalność, opartą w dużej mierze na wymaganiach normatywnych dedykowanych dla laboratoriów badawczych i wzorcujących PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium uzyskało w 2002 roku akredytację potwierdzoną stosownym certyfikatem, udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych.

certyfikat ISO 14001

Wysoko wykwalifikowany personel Laboratorium wykonuje wzorcowania i weryfikacje metrologiczne przyrządów pomiarowych używanych przez służby techniczne Orange Polska. Uzyskane wyniki pomiarów lub testów odnoszone są do wartości dopuszczalnych deklarowanych przez producentów sprzętu oraz wytycznych zawartych w dokumentach normatywnych.

Laboratorium dokonuje weryfikacji przyjętych metod pomiarowych, a także odnosi wzorce własne do wzorców wyższego rzędu poprzez uczestnictwo w cyklicznych programach porównań z innymi akredytowanymi laboratoriami o identycznym profilu działalności. Pozwala to na potwierdzenie obiektywności i kompetencji przy realizacji naszych usług. Placówka podlega nadzorowi ze strony Polskiego Centrum Akredytacji, które jako zewnętrzny i niezależny podmiot przeprowadza regularnie audyty, oceniając wysoko pracę Laboratorium.

Działalność Laboratorium doskonale wpisuje się w proces zarządzania i utrzymania sprzętu pomiarowego w naszej firmie, zaś gospodarka wyposażeniem pomiarowym zapewnia bezpieczeństwo realizacji i gwarancję dobrej jakości świadczonych naszym klientom usług.

certyfikat ISO 17025

Pobierz certyfikat ISO 17025:


w wersji polskiej