Digital Business

HAB Workforce Management – zarządzanie pracownikami w terenie

  • Klient: MPWiK Wrocław
  • Branża: wodno-kanalizacyjna

O Kliencie

MPWiK Wrocław jest miejską spółką z ponad 150-letnią tradycją, która dostarcza wodę i odbiera ścieki, a swoimi działaniami obejmuje nie tylko Wrocław, ale także kilka gmin ościennych. Wykorzystuje innowacyjne technologie do świadczenia usług na wysokim poziomie. Obecnie obsługuje blisko 8 tysięcy zdarzeń rocznie – w tym awarii i planowanych prac na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz 40 tysięcy zadań remontowych w obiektach i urządzeniach technologicznych przedsiębiorstwa.

Wyzwania i cele

Obsługa zleceń realizowana przez brygady opierała się do tej pory na pobraniu wydruków zleceń od mistrza. Raportowanie statusu z wykonanych prac wykonywano pisemnie lub przez bezpośredni kontakt z planistami. Powodowało to:

  • problemy w przepływie informacji,
  • spowolnienie procesu obsługi zleceń,
  • brak kompletnej dokumentacji zdjęciowej oraz raportów z zrealizowanych zdarzeń,
  • marnowanie czasu, papieru i pieniędzy.

Rozwiązanie

BlueSoft – część Orange Polska – wdrożył w MPWiK Wrocław rozwiązanie do zarządzania zespołami pracowników w terenie – HAB Workforce Management.

Po potwierdzeniu korzyści wynikających z wdrożenia systemu HAB w obszarze eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wdrożono system także w obszarze remontów obiektów technologicznych i maszyn należących do MPWiK. Biorą one udział w procesie produkcji wody i oczyszczania ścieków, integrując się z systemem ERP w przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie

Korzyści biznesowe

Wdrożenie rozwiązania w MPWiK przyniosło realne korzyści:
▪︎ poprawę sprawności procesu zarządzania zadaniami i zwiększenie satysfakcji klienta końcowego z jakości obsługi, dzięki skróceniu czasu realizacji zadań,
▪︎ optymalizację kosztów dzięki zwiększeniu liczby zadań obsługiwanych przez jedną brygadę, skrócenie czasu dojazdów i lepsze planowanie pracy oraz doboru materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
▪︎ dostęp do aktualnej informacji o wykonanych i planowanych zadaniach oraz możliwość zarządzania wszystkimi brygadami z jednego miejsca,
▪︎ prowadzenie kontroli i nadzoru przez zbieranie szczegółowych informacji o procesach, tworzenie rankingów brygad z możliwością określenia ich „specjalizacji”,
▪︎ poprawę ergonomii pracy przez:
– intuicyjną w obsłudze aplikację mHAB na telefon lub tablet dla brygady,
– dobieranie składu brygad na podstawie informacji o obecności w pracy oraz zaplanowanych urlopach i aktualnych nieobecnościach pracowników.

Korzyści biznesowe

MPWiK Wrocław zarządza ponad 2 tysiącami kilometrów sieci wodociągowej oraz ponad 1,5 tysiącem kilometrów sieci kanalizacyjnej, obsługuje blisko 8 tysięcy zdarzeń eksploatacyjnych na obu sieciach, które trzeba zdiagnozować i zaplanować. Jednym z priorytetów działalności spółki jest minimalizacja czasu trwania awarii. W realizacji tego zadania wspierają MPWiK między innymi systemy HAB, mHAB i rHAB, z których korzysta ponad 200 pracowników.

Piotr Słomianny,

CFO/CIO MPWiK S.A. we Wrocławiu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz PDF

Usługi powiązane

  • Rozwiązania szyte na miarę
    Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy
o Twoim biznesie

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, zaproponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojego biznesu.